Розділ допомоги користувачам Українського Порталу Оголошень

Договір-оферта

Цей Договір користувача регулює відносини з сайтом BOARD.com.ua і користувачем в мережі Інтернет («Користувач»), що виникають при використанні інтернет-ресурсу www.BOARD.com.ua («BOARD.com.ua»), на зазначених у Договорі.

Повним і беззастережним прийняттям даного Договору BOARD.com.ua на адресу Користувача про укладення договору є вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання  BOARD.com.ua, в тому числі, пошук, перегляд або подача оголошень, реєстрація на сайті, напрямок повідомлень через форму зв'язку та інші дії по використанню функціональності  BOARD.com.ua .

Договір може бути змінено сайтом BOARD.com.ua в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача. Нова редакція Договору користувача набирає чинності з моменту її розміщення на BOARD.com.ua, якщо на BOARD.com.ua прямо не вказано інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Договору користувача є обов'язком Користувача.

Використання BOARD.com.ua після набрання чинності нової редакції Договору означає згоду з нею Користувача і застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції.

 

 1. Терміни та визначення

У цьому Договорі терміни, зазначені нижче, мають таке значення:

BOARD.com.ua та / або Сайт - Інтернет ресурс, що представляє собою сукупність містяться в інформаційній системі інформації та об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі, програма для ЕОМ, база даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), Доступ до якого забезпечується за різних користувача пристроїв, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за адресами www.BOARD.com.ua (включаючи домени наступних рівнів, що відносяться до даних адресами) або Мобільних додатків.

Служба підтримки: support@BOARD.com.ua

Користувач - відвідувач ресурсів мережі Інтернет, у тому числі BOARD.com.ua .

Договір - сукупність умов розміщення оголошень та інші правила і документи, що регламентують роботу BOARD.com.ua або визначають порядок використання Сервісів, опубліковані на Сайті.

Сервіси - функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для користувачів на BOARD.com.ua .

Мобільний додаток - програмне забезпечення для портативних (мобільних) пристроїв, встановлене або завантажене Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ, призначене для доступу до BOARD.com.ua .

Товар - будь-який товар, продукт, послуга, пропозиція про роботу чи іншу пропозицію, щодо якого Користувач розміщує на BOARD.com.ua  Оголошення.

Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про товар (включно з контактною інформацією, фотографії та будь-яку супутню інформацію), розташоване Користувачем на BOARD.com.ua , адресована невизначеному колу осіб.

Продавець - Користувач, що розміщує на BOARD.com.ua Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо товару або послуги.

Покупець - Користувач, який здійснює перегляд розміщеного Продавцем Оголошення, взаємодія з Продавцем щодо Товару та / або послуги укладає угоду з Продавцем.

Угода - будь-який договір, укладений між Користувачами або Користувачем і Гостем щодо Позиції.

Гість - фізична особа-користувач Веб-сайту, що не має Облікового запису або не авторизована.

Ліміт - кількість безкоштовних Оголошень для вибраних Категорій/Підкатегорій, які Користувач може опублікувати на Веб-сайті в певний момент часу. Передбачено незалежне використання лімітів у кожній Категорії/Підкатегорії.

Платні послуги - платні послуги, що надаються Сайтом Користувачеві, включаючи, зокрема, платні Оголошення або пакет Оголошень і Послуг із просування.

Користувач - фізична, юридична особа або відокремлений підрозділ, який наділений правоздатністю і використовує Веб-сайт після входу в Обліковий запис.

Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, створювані самостійно Користувачем в процесі реєстрації на сайті або змінені надалі Користувачем через Особистий кабінет, використовувані для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на BOARD.com.ua .

Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на BOARD.com.ua, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступно управління окремими Сервісами BOARD.com.ua, у тому числі їх замовлення, підключення / відключення, на запропонованих BOARD.com.ua умовах.

Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до зазначених на BOARD.com.ua  інструкціями, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу BOARD.com.ua з метою формування Особистого кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів BOARD.com.ua .

Відомості - будь-які матеріали та інформація, що надаються Користувачем BOARD.com.ua у зв'язку з використанням BOARD.com.ua.

 

 1. Загальні положення. Доступ до сервісів Сайту

2.1. BOARD.com.ua пропонує Користувачеві на умовах цього Договору скористатися доступними на BOARD.com.ua Сервісами, включаючи розміщення, пошук і перегляд Об'яв та іншими пропонованими на сайт сервісу. Відносно використання окремих Сервісів BOARD.com.ua можуть бути встановлені додаткові умови, правила та обмеження. BOARD.com.ua вправі у час переглядати або змінювати умови надання Сервісів, доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості Сайту та / або Сервісів, у тому числі умови доступу Користувача до Сервісів або окремим функціональним можливостям Сайту.

2.2. Сервіси надаються Користувачеві безкоштовно або платно відповідно від обраних категорій і просування придбаних пакетів або оголошень.

2.3. Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами та / або угодами, які є невід'ємною частиною цього Договору, у тому числі Умовами розміщення оголошень, іншими умовами та правилами, індивідуальними угодами, складеними у письмовій формі і підписаними BOARD.com.ua та Користувачем. У разі суперечності або невідповідності між текстом цього Договору і спеціальними правилами та / або угодами застосуванню підлягають останні.

2.4. Сайт BOARD.com.ua є майданчиком, що дозволяє Продавцям самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Товару, яким Продавець правомочний розпоряджатися (робити пропозиції), а покупець приймає на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на сайті Продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем.

BOARD.com.ua не є організатором угоди, Покупцем, Продавцем, посередником, агентом або представником якого-небудь Користувача та / або іншим зацікавленою особою щодо пропонованої / заключною між Користувачами угоди. Всі дії здійснюються завдяки розміщенню Оголошення на Сайті угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямого або непрямого участі BOARD.com.ua.

2.5. Незалежно від факту Реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту, включаючи перегляд розміщеної на Сайті інформації, означає згоду Користувача з справжнім Договором і прийняття на себе зобов'язань слідувати інструкціям по використанню Сервісів, а також відповідальності за дії, пов'язані з використанням Сайту.

2.6. Здійснюючи доступ до BOARD.com.ua і укладаючи таким чином цей Договір, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди користувача, у тому числі є повнолітнім і повністю дієздатною особою, або неповнолітньою особою, оголошеним за рішенням уповноваженого органу повністю дієздатним (емансипація) або неповнолітньою особою, які досягли чотирнадцяти років і одержали письмовий дозвіл в необхідній законом формі від своїх батьків або інших законних представників на укладення Договору. BOARD.com.ua вправі у будь-який час зажадати від Користувача надання інформації та документів, що підтверджують права і повноваження, як зазначено вище.

2.7. Надані на BOARD.com.ua Сервіси в будь-який момент можуть змінюватися, доповнюватися, оновлюватися, міняти форму і характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача, у зв'язку з чим їх використання пропонується в режимі «як є», тобто тому вигляді та обсязі, в якому вони надаються BOARD.com.ua в момент звернення до Сервісів користувачів. BOARD.com.ua право при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Сервісів (або будь-яких окремих функцій у рамках Сервісів) всім Користувачам в цілому або окремій Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення.

2.8. Користувач обізнаний з вимогами законодавства щодо мови реклами (Оголошення), Користувач зобов'язаний їх виконувати та самостійно несе відповідальність за невиконання цих вимог.

 

 1. Реєстрація на Сайті

3.1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися окремими Сервісами після Реєстрації на BOARD.com.ua.

3.2. При Реєстрації вказуються Облікові дані, які Користувач вибирає самостійно. Після внесення даних для Реєстрації Користувач отримує електронний лист на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, що містить активне гіперпосилання, перехід по якій необхідний для підтвердження реєстрації на сайті. Реєстрація облікового запису здійснюється на одну адресу електронної пошти Користувача одноразово. Повторна Реєстрація нового облікового запису на Сайті з використанням раніше зазначеного при Реєстрації адреси електронної пошти не допускається. Користувач може змінити Облікові дані в Особистому кабінеті на Сайті.

3.3. Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх Облікових даних і не розкривати їх третім особам. Користувач не має права передавати свої Облікові дані третім особам, а також прямо або побічно дозволяти третім особам використовувати його Облікові дані для авторизації на BOARD.com.ua, за винятком осіб, що діють від імені та в інтересах Користувача або отримали такі Облікові дані на підставі відповідних угод з Користувачем.

3.4. Будь-яка дія, вчинена з Особистого кабінету Користувача з використанням його Облікових даних вважається дією, досконалим самим Користувачем або уповноваженою ним особою і встановлює обов'язки і відповідальність для Користувача відносно таких дій, включаючи відповідальність за порушення цієї Угоди користувача, вимог законодавства щодо Товару, інформація про якому розміщується Користувачем на BOARD.com.ua.

3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані неуповноваженими ним третіми особами.

3.6. BOARD.com.ua вправі використовувати доступні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні Сайту. BOARD.com.ua не може гарантувати, що Користувач дійсно є тим, ким видається, а також що інформація, надана Користувачем на Сайті, відповідає дійсності. BOARD.com.ua рекомендує Користувачам спілкуватися з можливими контрагентами, продавців і покупців, використовуючи для цього всі інструменти, доступні на Сайті, і дотримуватися обачності і обережності при здійсненні угод та виборі Продавця.

3.7. BOARD.com.ua має право заблокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням розміщення і показу його Об'яв або без такого. BOARD.com.ua вправі у будь-який час припиняти та / або обмежити доступ Користувача до Сервісів, а також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості його відновлення.

3.8. Перегляд Об'яв та іншої інформації, розміщеної на BOARD.com.ua у відкритому доступі не вимагає реєстрації та / або авторизації Користувача, однак при вчиненні таких дій Користувач в будь-якому випадку зобов'язаний дотримуватися положень Договору.

 

 1. Відомості, що надаються Користувачами

4.1. У рамках використання BOARD.com.ua Користувач зобов'язується надавати тільки достовірні Відомості і несе відповідальність за надану їм інформацію. Користувач зобов'язується своєчасно актуалізувати Відомості допомогою їх редагування на BOARD.com.ua. BOARD.com.ua вправі запитувати, а Користувач зобов'язаний надавати за таким запитом документи та інформацію, необхідні для визначення Користувача як сторони Договору та / або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність поданих Відомостей і правомірність використання / пропозиції Товару та / або зв'язок Користувача з вказаним в оголошенні Товаром.

4.2. У процесі користування Сервісами BOARD.com.ua (у тому числі при Реєстрації, взаємодії з іншими Користувачами через інтерфейс BOARD.com.ua, розміщенні Об'яв, перегляд сторінок BOARD.com.ua тощо), Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання BOARD.com.ua або розміщенні у відкритому доступі персональних та інших відомостей про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яка інша інформація, надана Користувачем, у тому числі міститься в повідомленнях, що направляються іншим Користувачам через форму зворотного зв'язку в інтерфейсі BOARD.com.ua, інформація про дії Користувача на BOARD.com.ua та ін.) для цілей виконання Договору, а також цим заявляє про свою згоду на обробку BOARD.com.ua і його афілійованими особами персональних і інших даних Користувача, їх передачу (у тому числі транскордонну передачу на територію іноземних держав, що забезпечують адекватний захист прав суб'єктів персональних даних) для обробки іншим Користувачам та / або третім особам, що діють за дорученням BOARD.com.ua, у тому числі для цілей: надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням Сайту, перевірки Оголошень на предмет відповідності Договору, доставки повідомлень іншим Користувачам, отримання статистичних та аналітичних даних для поліпшення функціонування BOARD.com.ua та / або Сервісів, розширення спектру наданих Сервісів, отримання інформаційних і / або рекламних повідомлень BOARD.com.ua або третіх осіб, попередження або припинення незаконних та / або несанкціонованих дій користувачів або третіх осіб, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України . BOARD.com.ua вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкційного доступу третіх осіб.

4.3. Вся інформація (незалежно від того чи належить така інформація законодавством України до персональних або інших даних, що підлягає захисту відповідно до законодавства України, чи ні), розміщена Користувачем на BOARD.com.ua, розміщується їм для реалізації Користувачем його майна та / або послуг і / або в інших інтересах Користувача і, відповідно, Користувач розміщує ту чи іншу інформацію про себе виключно у своїх інтересах, в тому числі для полегшення встановлення зв'язку з Користувачем.

Розміщуючи на BOARD.com.ua Оголошення, Користувач робить Відомості, зазначені в оголошеннях, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на BOARD.com.ua у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу BOARD.com.ua (необмеженому колу осіб) на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до сайту, відповідно Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, у тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти в списки для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраям, ризик потрапляння телефонного номера до SMS-спамерам та / або SMS-шахраям та інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.

4.4. BOARD.com.ua не повинно здійснювати попередню перевірку Відомостей будь-якого виду, що розміщуються та / або розповсюджуваних Користувачем з допомогою Сайту. BOARD.com.ua має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та / або розповсюдженні їм будь-яких Відомостей або видалити будь-які Відомості, які розміщені Користувачем на Сайті. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням будь-яких Відомостей, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.

4.5. BOARD.com.ua не чинить консультацій з питань, що не відносяться до Сайту, що вимагає професійної оцінки та / або не входять до компетенції BOARD.com.ua.

4.6. Звернення Користувача в BOARD.com.ua з питань, пов'язаних з використанням Сайту, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті. Взаємодія BOARD.com.ua з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється з використанням зазначеного Користувачем адреси електронної пошти.

4.6. BOARD.com.ua має право не розглядати звернення Користувача: що не містять інформацію і документи, необхідні для розгляду звернення; містять неправдиву інформацію і (або) документи, що не володіють ознаками достовірності; щодо питань, по яких раніше BOARD.com.ua був направлений відповідь Користувачеві (повторні звернення); містять образи, погрози або звернення, викладені в різкій негативній формі; направлені з порушенням інших умов і порядку розгляду звернень, передбачених BOARD.com.ua.

 

 1. Зобов'язання Користувача

5.1. Користувач зобов'язується діяти виключно відповідно до чинного законодавства та Угодою користувача BOARD.com.ua, а також нести відповідно до законодавства України повну відповідальність за власні дії та бездіяльність на Сайті і при використанні Сервісів.

5.2. Доступні Користувачеві Сервіси Сайту можуть бути використані виключно в цілях, для яких такі Сервіси призначені BOARD.com.ua. Користувачеві забороняється використовувати Сервіси, а також будь-яку отриману на Сайті інформацію не за призначенням.

BOARD.com.ua вправі у будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку Об'яв, повідомлень Покупців, які направляються Продавцям через форму зв'язку Сайту та / або умов використання Користувачами Сервісів на предмет дотримання Договору, у тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити на думку BOARD.com.ua про порушення, BOARD.com.ua вправі припиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших сервісів, включаючи відхилення або блокування Оголошення та / або доступу до Особистого кабінету.

За одноосібним рішенням BOARD.com.ua блокування Об'яв та / або облікових записів на Сайті може бути тимчасовим або постійним, залежно від обсягу та кількості допущених Користувачем порушень цього Договору і інших, встановлених BOARD.com.ua, правил використання Сайту. У разі усунення Користувачем допущених порушень BOARD.com.ua вправі відновити заблоковане раніше Оголошення або доступ Користувача до облікового запису на Сайті.

5.3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні та інші програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу BOARD.com.ua. Без дозволу BOARD.com.ua також не допускається використання, поширення, копіювання та / або витяг з Сайту ручним або автоматичним способом (з використанням програмних засобів) будь-яких матеріалів або інформації (включаючи Оголошення, тексти описів Товару, фотографії та інше).

5.4. Використання комп'ютерних програм, дозволяють переглядати або розміщувати на Сайті Оголошення, минаючи звичайний порядок розміщення Об'яв (наприклад, використання програм з автозавантаження Оголошень), за відсутності письмового дозволу BOARD.com.ua, суворо заборонено і може призвести до припинення та / або призупиненню публікації Об'яв, блокування доступу в Особистий кабінет і / або до Сайту.

5.5. Користувач також зобов'язується:

 • не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу BOARD.com.ua і будь третьої сторони;
 • не перешкоджати роботі Сайта, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, з метою заблокувати або обмежити доступ на Сайті.

5.6. З метою припинення або запобігання порушення Договору та / або заподіяння шкоди BOARD.com.ua (наприклад, DDoS-атаки чи інші хакерські атаки, неавторизоване BOARD.com.ua використання програмних засобів, у тому числі для завантаження Об'яв та інше), BOARD.com.ua вправі обмежувати доступ користувачів або третіх осіб до Сайту шляхом блокування доступу до Сайту відповідного ip-адреси або діапазону ip-адрес.

5.7. Для цілей доступу до окремих Сервісів на Сайті Користувачем можуть використовуватися надані їм унікальні ідентифікатори (набір символів) Користувача, облікового запису на Сайті, Оголошення, Товару та ін.

5.8. Здійснюючи доступ до Сайту, Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, розміщеної на Сайті третіми особами. Користувач розуміє і погоджується, що Сайт не визначає зміст і не несе відповідальності за таку інформацію, включаючи сайти, посилання на які можуть міститися у відповідних матеріалах.

5.9. Користувач Сайту зобов'язується не використовувати будь-які дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу особи, яка розмістила такі Відомості, або без підтвердження будь-яким іншим способом права використовувати такі Відомості. Всі відомості, отримані Користувачем про інших користувачів у зв'язку з використанням Сайту, можуть бути використані тільки для здійснення та виконання угод щодо Товарів. Таким чином, Користувачеві забороняється використовувати електронну адресу, і / або номер телефону іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або інший розсилки небажаних електронних повідомлень, а також для інших протиправних дій або дій, скоєних без відома та / або згоди іншої сторони.

Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Сервіси обмежують доступ до деякої контактної інформації інших користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується справжнім Договором.

5.10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувачеві у зв'язку з використанням останнім Сервісів та / або розміщеними ним Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являти ці вимоги належної особі (Продавцю) і вирішувати претензії самостійно і без участі BOARD.com.ua.

5.11. Користувач розуміє і приймає, що BOARD.com.ua не завжди перевіряє інформацію, яка опублікована на Сайті Користувачами. Деякі дані, що містяться в оголошеннях, можуть здатися образливими, небезпечними, неправильними або вводять в оману. BOARD.com.ua рекомендує Користувачам дотримуватися обережності і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації на Сайті. Користувач повинен взяти до уваги, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітнім, розміщувати спотворену інформацію і т.д. Використання Сервісів вважається, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що BOARD.com.ua не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку інших користувачів.

5.12. Користувач зобов'язується дотримуватися обачності при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, виходячи з факту розміщення Оголошення на Сайті, самостійно засвідчити, що пропозиція, продаж та / або придбання будь-якого Товару в оголошенні на Сайті є дійсним і легальним.

5.13. Користувач зобов'язується не використовувати систему внутрішніх повідомлень на сайті для рекламних розсилок (спам).

 

 1. Обмін інформацією при використанні Сайту

6.1. Повідомлення BOARD.com.ua, призначені для користувачів, публікуються для загального доступу на Сайті та / або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Користувачами при Реєстрації або розміщенні Оголошень на Сайті. При цьому Користувач розуміє, приймає і погоджується, що розсилаються повідомлення та / або їх окремі частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення контрагентів BOARD.com.ua. Повідомлення, опубліковані на Сайті, вважаються доставленими Користувачу з моменту їх публікації.

6.2. Повідомлення користувачів, призначені для BOARD.com.ua, пересилаються способами, запропонованими на Сайті, включаючи форму зворотнього зв'язку для звернень на Сайті.

6.3. Повідомлення Користувача Продавцю можуть бути спрямовані за допомогою спеціально запропонованої форми зв'язку з Продавцем, при використанні якої повідомлення направляється на електронну адресу Продавця, вказаний при Реєстрації або розміщенні Оголошення.

6.4. Здійснюючи доступ до Сайту, Користувач висловлює свою згоду з тим, що BOARD.com.ua і адміністратор сайту, на якому можуть бути опубліковані Оголошення, можуть направляти Користувачеві електронні листи (e-mail) та / або короткі повідомлення (SMS) на зазначений їм на Сайті, відповідно, адресу електронної пошти або телефонний номер і, як то, включаючи, але, не обмежуючись: повідомлення користувачів відносно Товарів та / або Об'яв, в тому числі, пропозиції щодо укладання угоди від інших Користувачів, пропозиції та повідомлення іншого інформаційного та / або рекламного характеру BOARD.com.ua або компаній - партнерів BOARD.com.ua, а також передавати третім особам адреси електронної пошти і телефонні номери для цілей спрямування зазначених повідомлень.

 

 1. Гарантії та відповідальність

7.1. Користувач несе відповідальність за дії, що здійснюються на Сайті, відповідно до чинного законодавства України, включаючи відповідальність за зміст розміщуваної їм інформації і порушення прав третіх осіб щодо Товарів та / або інформації, що розміщується на Сайті.

7.2. Користувач несе відповідальність за пропоновані відносно Товарів та укладені у зв'язку з ними угоди, за вибір контрагентів для угоди і випливають з угоди наслідки. Всі угоди у відношенні Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. BOARD.com.ua не є учасником і / або посередником угод, скоєних Користувачами виходячи з інформації, отриманої на Сайті, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.

7.3. Сайт є інструментом, який надає можливість Користувачам розміщувати Оголошення щодо Товарів, реалізація та / або придбання яких дозволені законом і Угодою користувача. При цьому BOARD.com.ua не завжди перевіряє Оголошення, розміщені Користувачами. Таким чином, якість, безпека, законність і відповідність Товару його опису, а також можливість Продавця продати та / або Покупця придбати Товар знаходяться поза контролем BOARD.com.ua. У зв'язку з чим, BOARD.com.ua не несе відповідальність за зміст інформації, що надається Користувачами, включаючи утримання Об'яв, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб та умов пропозиції Продавця.

7.4. BOARD.com.ua не несе відповідальності за втрату Користувачем, а також за спотворення інформації або втрату повідомлення, одержуваного з використанням форм зв'язку на Сайті.

7.5. Враховуючи принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, Сервіси надаються «як є», це означає, що BOARD.com.ua не надає будь-яких гарантій щодо Сервісів, зокрема, BOARD.com.ua не гарантує Користувачеві, що:

- Сервіси, їх прямий або непрямий ефект і якість будуть відповідати вимогам і цілям Користувача;

- Сервіси будуть надаватися безперервно, надійно і без помилок;

- Результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідати очікуванням Користувача.

7.6. Користувач згоден, що BOARD.com.ua не несе відповідальності за можливі збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з прийняттям запобіжних заходів або запобігання порушень на Сайті, пов'язаних з обмеженням / блокуванням доступу користувачів до Сайту, а також ip-адрес згідно п.5.6. цієї Угоди користувача.

7.7. Користувач приймає і згоден, що надана BOARD.com.ua можливість направлення повідомлення Користувачеві допомогою форми зв'язку на Сайті може бути використана будь-якими третіми особами в цілях, відмінних від здійснення угоди з Користувачем без будь-якого впливу і контролю з боку BOARD.com.ua. У зв'язку з цим, BOARD.com.ua не несе відповідальності за користування іншими Користувачами і / або автоматизованими системами (роботами) розміщеної на Сайті формою для відправки повідомлень Користувачам, так само як і за користування ними телефонними номерами, розміщеними Користувачем на сторінках Сайту.

7.8. При використанні Покупцями форми зв'язку з Продавцем на Сайті BOARD.com.ua не може гарантувати доставку такого повідомлення Покупця і коректність електронного адреси, вказаної самостійно Продавцем.

7.9. BOARD.com.ua не несе відповідальності за невиконання або утруднення у виконанні зобов'язань через обставини непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.

7.10. BOARD.com.ua ніяк не пов'язан з будь-якою наданої Користувачем інформацією, включаючи зміст Об'яв, наданої та / або розміщеної Користувачами на Сайті, і не зобов'язан здійснювати перевірку змісту, автентичності та безпеки такої інформації або її компонентів, а одно її відповідність вимогам чинного законодавства та наявності у користувачів необхідного обсягу прав на її поширення та / або використання.

7.11. Розміщувані Користувачами Відомості можуть містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Вказані треті особи і зміст їх сайтів, так само як і будь-яка інформація третіх осіб не перевіряються BOARD.com.ua на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). BOARD.com.ua не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

 

 1. Інтелектуальні права

8.1. Власником виключних прав на Сайт і Мобільні додатки, включаючи, але не обмежуючись на доменне ім'я, розміщений на Сайті логотип, товарний знак Сайту, бази даних, всі технічні розробки, що дозволяють здійснювати використання Сайту є BOARD.com.ua. Користувач або інша особа не має права використовувати Сайт, Мобільні додатки або Сервіси способами, не передбаченими справжнім Договором без письмового дозволу BOARD.com.ua, у тому числі витягувати Відомості в будь-якій формі не передбаченими Договором способами. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності, включені до складу Відомостей, наданих Користувачами, належать відповідним Користувачам і правовласникам.

8.2. З метою виконання цієї Угоди користувача, проведення конкурсів, акцій, анонсування та інформування користувачів та інших подібних заходів, здійснення законних прав та інтересів BOARD.com.ua та забезпечення функціонування Сайту, Користувач надає BOARD.com.ua чинне повсюдно, безстрокове право використовувати Відомості (включаючи фотографії, тексти описів Товару, товарні знаки, логотипи та інше) будь-яким способом на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях протягом усього терміну дії виключного права, а також передавати таке право третім особам. Користувач дозволяє використання матеріалів у складі Відомостей без зазначення імені автора, а також гарантує, що надані Відомості не порушують будь-яких прав третіх осіб, у тому числі виключних прав.

 

 1. Термін дії  Договору 

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту початку користування Користувачем Сервісами Сайта, незалежно від факту реєстрації користувачів або розміщення Оголошення на Сайті, і діють безстроково.

9.2. Користувач має право припинити доступ до свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу. У цьому випадку Користувач не вправі здійснювати повторну Реєстрацію в тому числі, з використанням у складі Облікових даних зазначеного Користувачем раніше на Сайті адреси електронної пошти.

BOARD.com.ua залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, що порушує цю Угоду користувача, а також умови будь-якого з Сервісів, інших правил, що регламентують функціонування Сайту до Сервісів як в цілому, так і в частині, у тому числі припинити або тимчасово призупинити доступ Користувача в Особистий кабінет. Користувач, доступ якого до Сервісів був припинений, або Відомості якого перестали бути дійсними, не має права створювати новий обліковий запис на Сайті повторно (у тому числі з використанням зазначеного Користувачем раніше на Сайті адреси електронної пошти) без особливого дозволу BOARD.com.ua. Користувач не має права використовувати для доступу на СайтіОблікові дані іншого Користувача.

 

 1. Передача прав

10.1. BOARD.com.ua вправі, а Користувач цим дає свою згоду на це, передати свої права та / або обов'язки по даному Договору  як в цілому, так і в частині, третій стороні.

10.2. У разі передачі прав та / або обов'язків, як в цілому, так і в частині, по даному Договору третій стороні, третя сторона має право надавати аналогічні або схожі послуги на іншому сайті.

 1. Спори та чинне законодавство

11.1. При вирішенні всіх суперечок по даній Угоді користувача застосовується чинне законодавство України.

11.2. Зважаючи на безоплатність використання сервісів надає Користувачеві в рамках цього Договору положення законодавства про захист прав споживачів не підлягають застосуванню до відносин між Користувачем і BOARD.com.ua.

11.3. Всі суперечки, що виникли в рамках цього Договору, повинні бути передані на розгляд до суду відповідно до територіальною підсудністю за місцем знаходження.

11.4. Визнання окремих частин цієї Угоди користувача недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди користувача.

 

УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

У цих Умовах розміщення оголошень на BOARD.com.ua («Умови») застосовуються терміни, визначені Договором.

Ці Умови можуть бути в будь-який час змінені BOARD.com.ua без повідомлення Користувача. Використання сервісу безкоштовного розміщення Об'яв після внесення відповідних змін означає беззастережну згоду з ними Користувача і встановлює для нього відповідні зобов'язання і відповідальність за дотримання Умов.

 

 1. Загальні положення

BOARD.com.ua надає Користувачеві можливість здійснювати розміщення оголошень про товари на Сайті на умовах і з дотриманням вимог, встановлених цими Умовами, Угодою користувача та іншими правилами і документами, що регламентують використання Сайту.

Розміщення Оголошень здійснюється будь-яким Користувачем, зареєстрованим в установленому BOARD.com.ua порядку на Сайті безкоштовно та/або платно, за винятком тих рубрик, в яких встановлені обмеження на кількість безкоштовних оголошень (ліміт).

BOARD.com.ua вправі встановити обмеження на кількість безкоштовно розміщуваних оголошень для певних категорій і регіонів (ліміт). При досягненні такого ліміту розміщення оголошень у відповідних категоріях і регіонах здійснюється за плату, на Умовах платного розміщення оголошень.

Всі розміщувані Користувачем Оголошення, можливість їх редагування, видалення, зняття з публікації, активації, вчинення інших дій з Оголошенням доступні Користувачеві в Особистому кабінеті на Сайті.

Показ розміщених в відповідності з даними Умовами Об'яв здійснюється в результатах пошуку в загальному списку одночасно з Оголошеннями інших користувачів, схожих за змістом, запитом чи іншими параметрами Оголошення.

 

 1. Умови розміщення оголошень і зобов'язання Користувача

Продавець зобов'язується розміщувати Оголошення відповідно до інструкцій на Сайтіa та надавати точну і повну інформацію про товар і умови його продажу (використання, придбання та ін.). Розміщуючи Оголошення, Користувач підтверджує, що він має право розпоряджатися Товаром або здійснювати стосовно Товару інші дії, зазначені в оголошенні.

З метою підтримки високої якості Сервісів, BOARD.com.ua залишає за собою право обмежити кількість активних, тобто доступних для перегляду третіми особами повідомлень користувачів на Сайті, а також обмежувати дії Користувача на Сайті.

Користувач має право реалізовувати на Сайті належні йому Товари, за умови, що для цього не потрібно спеціальних дозволів, а також за умови дотримання чинного Угоди користувача.

На Сайті заборонені оголошення про товари, продаж яких порушує чинне законодавство України, суперечить загальноприйнятим нормам моралі, є образливою або недоречною або не відповідає політиці BOARD.com.ua.

Користувач зобов'язаний самостійно упевнитися, що продаж товарів не порушує положень чинного законодавства і допускається Договором, ознайомившись в тому числі з вмістом переліку заборонених товарів, правил розміщення оголошень, вимоги до оголошення та іншими документами, що регламентують надання Сервісів на Сайті.

Продавець зобов'язаний ретельно перевіряти всю інформацію про товар, вказаного в оголошенні, і, у разі виявлення невірною і / або неповної інформації, додавати необхідні відомості в описі / чи умови продажу Товару в Об'явленні або виправляти невірну інформацію, відредагувавши Оголошення.

Опис Товару, вказане Продавцем в Об'явленні, його вартість і пропозиція укладання угоди щодо Товару становлять умови продажу цього Товару.

В оголошенні заборонено залишати будь-які посилання на сторінки Інтернет-сайтів, за винятком випадків, коли такі посилання необхідні з метою виконання вимог чинного законодавства України.

Умови доставки повинні включатися в умови продажу Товару, вказаного в оголошенні. Умови продажу і опис Товару, вказаного в оголошенні, не повинні суперечити чинному законодавству та Угоді користувача, як на момент розміщення Оголошення, так і надалі, включаючи можливі зміни Оголошення, зміна положень чинного законодавства України та інші обставини.

Користувач зобов'язується не включати в Оголошення інформацію про послуги, що надаються:

- Інтернет-аукціонами та / або сайтами, що пропонують товари та послуги, представлені на Сайті, за ту ж або меншу плату;

сайтами, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті.

- BOARD.com.ua має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації Оголошення з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем BOARD.com.ua.

BOARD.com.ua має право припинити демонстрацію будь-якого Оголошення в будь-який час.

Оголошення, розміщені Продавцем на Сайті, за одноосібним рішенням BOARD.com.ua можуть бути додатково опубліковані на Інтернет-сайтах компаній - партнерів BOARD.com.ua. При розміщенні Об'яв користувачів BOARD.com.ua вправі наносити на надані Користувачем фотографії логотипи / водяні знаки Сайту.

Користувачеві забороняється розміщувати Оголошення на Сайті, здійснювати або виконувати угоду з використанням Сервісів Сайту, яка може призвести до порушення BOARD.com.ua та / або Користувачем чинного законодавства України.

 

 1. Надані Користувачем відомості при розміщенні Об'яв

Відомості, що надаються Користувачем при розміщенні Об'яв повинні бути повними, достовірними, відповідними пропонованих товарів і дійсним намірам Продавця щодо такого Товару, що не допускають неоднозначного або подвійного розуміння.

Обмеження.

Відомості, надані Користувачем, у тому числі при розміщенні Об'яв, і будь-які його дії на Сайті не повинні:

 • бути помилковими, неточними або вводять в оману;
 • сприяти шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • вести до здійснення угод з краденими чи підробленими предметами;
 • порушати або зазіхати на власність третьої особи, його комерційну таємницю або його право на недоторканність приватного життя;
 • утримувати відомості, що ображають чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • утримувати наклеп або погрози кому б то не було;
 • закликати до скоєння злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;
 • сприяти, підтримувати або закликати до терористичної та екстремістської діяльності;
 • бути непристойними або носити характер порнографії;
 • утримувати комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані, зокрема, на нанесення шкоди, неуповноважена вторгнення, таємний перехоплення або присвоєння даних будь-якої системи, або самої системи, або її частини, або особистої інформації чи інших даних (включаючи дані BOARD.com.ua або інших користувачів);
 • спричиняти шкоду BOARD.com.ua, а також ставати причиною повної або часткової втрати BOARD.com.ua послуг провайдерів мережі Інтернет, або послуг будь-яких інших осіб;
 • утримувати матеріали рекламного характеру;
 • порушувати інтелектуальні права третіх осіб, право на зображення громадянина та інші матеріальні та нематеріальні права третіх осіб;

іншим чином порушувати чинне законодавство України.

 

 1. Відповідність вимогам

BOARD.com.ua може вибірково здійснювати перевірку Оголошень на відповідність вимогам цих Умов і Договору на будь-якому етапі розміщення Оголошення, як у момент створення і відправки Оголошення для публікації, так і в процесі його показу на Сайті.

При виявленні в Об'явленні ознак порушення встановлених BOARD.com.ua положень та вимог чинного законодавства України BOARD.com.ua вправі відмовити у розміщенні Оголошення - припинити показ Оголошення, заблокувати його і надати Користувачеві можливість усунути допущені порушення, заблокувати Оголошення без можливості його редагування, а також обмежити та / або заблокувати Користувачеві доступ в його Особистий кабінет.

 

 1. Гарантії та відповідальність

Користувач несе відповідальність за дотримання положень чинного законодавства України при використанні сервісу розміщення Об'яв, передбачених цими Умовами, Угодою користувача та іншими положеннями, встановленими BOARD.com.ua і розміщеними на Сайті.

Здійснюючи розміщення Оголошення в відповідності з даними Умовами, Користувач гарантує, що володіє необхідними правами на Товар, щодо якого розміщується пропозицію, на будь-які дії з таким Товаром, включаючи розміщення відповідної інформації про товар на Сайті.

Користувач одноосібно несе відповідальність за реалізацію Товарів, пропозиції про яких розміщуються їм на Сайті і будь-які її наслідки.

BOARD.com.ua не є Продавцем та / або посередником угод, скоєних Користувачами виходячи з інформації, отриманої на Сайті, у зв'язку з чим не несе відповідальності за будь-які угоди, укладені між Користувачами при використанні Сайту, і їх наслідки.

Користувач несе відповідальність за відповідність Товару заявленим в Оголошенні характеристик, якості, безпеки, а також за законність і можливість Продавця продати Товар.

Всі претензії до Товару, до змісту Оголошення, інформації Користувача і будь інші вимоги до Продавця в рамках укладених з таким Продавцем угод, на підставі інформації, розміщеної Продавцем на Сайті, вирішуються Продавцем своїми силами і за свій рахунок, без участі BOARD.com.ua, оскільки BOARD.com.ua учасником таких угод не є.

З причини часткової безоплатності використання сервісу розміщення Об'яв в відповідності з даними Умовами, положення законодавства про захист прав споживачів не застосовуються до відносин між BOARD.com.ua і Користувачами, що виникають у зв'язку з використанням Сайту і зазначеного в цих Умовах сервісу.

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

Розміщення оголошень на сайті BOARD.com.ua регулюється Договором.

Порушення правил, а також надходження численних скарг користувачів на оголошення можуть призвести до блокування як оголошень, так і облікових записів їхніх власників.

Зверніть увагу, що всі оголошення повинні відповідати правилам, незалежно від того, застосовуються до них додаткові послуги (просування оголошення) чи ні. Оплачені оголошення також можуть бути заблоковані при виявленні порушень.

Загальні правила

 • Не робіть одне й теж оголошення (про пропозицію одного і того ж товару або послуги) повторно, незалежно від того, розміщуєте ви їх в різних регіонах або категоріях.
 • Повторною подачею оголошення також вважається зняття оголошення з публікації до закінчення терміну дії попереднього, а потім розміщення нового оголошення про те ж товар.
 • Але якщо ви продали товар або вашу пропозицію більш не актуально, то обов'язково знімайте оголошення з публікації відразу після здійснення угоди.
 • Ви можете мати тільки один обліковий запис - не реєструється повторно на інший e-mail.
 • Не пропонуйте заборонені товари і послуги.
 • Розміщуйте оголошення тільки про існуючі пропозиції.
 • Подавайте оголошення тільки про конкретні товари або послуги - подача оголошень загального рекламного характеру або без конкретної пропозиції неприпустима. Також заборонено продаж товарів через аукціон, реклама проведення аукціонів.
 • Заборонено розміщення оголошень, що містять рекламну інформацію, а також оголошень про рекламу:
  • інтернет-ресурсів (портали, форуми, сайти знайомств, тощо);
  • Бізнесу (магазинів, компаній) та перерахування асортименту товарів, послуг і цін. Наприклад, "Наш магазин працює з 10 до 22 без вихідних".
 • Вибирайте для оголошення найбільш відповідну категорію і регіон (місто або населений пункт, в якому знаходиться Товар), вказуйте вірні реальні параметри оголошення. Вся інформація в оголошенні повинна відповідати дійсності.
 • Розміщуйте оголошення тільки про продаж / пропозиції товарів. Не робіть оголошення:
  • Неприпустимо розміщення оголошень про сумнівні способи отримання доходу, у тому числі в мережі інтернет. Наприклад, "Переведіть 10 гривень на електронний гаманець і заробите набагато більше".
  • Неприпустимо наявність в оголошенні (заголовок, текст, фотографії, прев'ю відео) або імені користувача еротичного, порнографічного, нецензурного, екстремістського чи іншого, який не відповідає політиці Сайту, змісту.
  • Заборонене несанкціоноване / необгрунтоване використання в оголошенні або в імені користувача логотипів і товарних знаків відомих брендів. Не додавайте логотипи та назви компаній і організацій.
  • Не використовуйте програми для подачі і автозавантаження оголошень без дозволу Сайту.

Дані контактної особи

 • Ім'я, вказане в оголошенні, повинно відповідати дійсності.
 • Поле "Ім'я" не повинно містити будь-який контактної інформації, включаючи адреси сайтів, телефони, ICQ, але не обмежуючись ними.
 • Не вказуйте номер телефону, електронна адреса або інші контактні дані третьої особи.

Назва оголошення

 • У назві оголошення має бути тільки назва товару (або послуги) та / або його модель і важливі параметри, все інше вказуйте в описі. Назва повинна відповідати опису.
 • Пишіть назву оголошення українською або російською мовою - написання слів латинськими літерами (трансліт) неприпустимо. Заборонено необгрунтоване використання заголовних букв, спеціальних символів, іноземної мови.
 • Не вказуйте яку-небудь контактну інформацію, за винятком випадків, коли вказівка контактної інформації обов'язково в силу закону. У поняття контактної інформації ми включаємо: номер телефону, фізичний / юридичний / електронну адресу (e-mail), адреса та назву сайту (посилання), ICQ, skype, але не обмежуємося ними.
 • Заборонено необгрунтоване використання слів, що привертають увагу, таких як "Срочно" і "Увага" в заголовку.

Опис оголошення

 • Опис повинен бути українською або російською   мовою, не використовуйте іноземні мови та трансліт - написання слів латинськими літерами. Необгрунтоване використання в описі оголошення заголовних букв і спеціальних символів також неприпустимо.
  Описуйте саме той товар або послугу, про який мова йде в назві оголошення і який зображений на фотографіях.
 • Опис оголошення має представляти тільки конкретний товар, який пропонується, але не рекламувати діяльність компанії або інші товари і послуги, надані нею. В описі оголошення допустимо вказівку умов і варіантів придбання і доставки товару, пропонованого в оголошенні. Зміст супутнього пропозиції має бути чітко описано. Ознайомтеся з допустимими супутніми товарами та послугами.
 • Заборонено вказівку в описі ключових слів для полегшення пошуку оголошень продавця, перерахування кількох товарів, розміщення прайс-листів (назви і ціни інших схожих товарів).
 • Неприпустимо присутність контактної інформації будь-якого роду в описі оголошення, (включаючи адреси, посилання, номери телефонів, ICQ, але не обмежуючись ними), за винятком випадків, коли вказівка контактної інформації обов'язково в силу закону.

Фото в оголошенні

 • Фотографія повинна відповідати заголовку і опису оголошення.
 • Не допускається використання на фотографіях водяних знаків (вотермарок, водяних міток).
 • Неприпустимо наявність логотипів компаній і назв організацій.
 • Не додавайте фото, що привертають увагу до оголошення за допомогою:
  • Мотивуючих слів, таких як "Терміново", "Увага", "Акція", "Розпродаж" і т.п .;
  • Зображень, оброблених в спеціальних редакторах (наприклад, поміщених в кольорову рамку, із заливкою фону, з розміщенням тексту поверх зображення товару та ін.).
 • Заборонено наявність на фото будь контактної інформації (телефони, адреси, посилання і назви сайтів, ICQ і т.д.).

Ціна

 • Ціна повинна бути цілим числом.
 • Вказуйте тільки ту ціну, за якою пропонуєте товар або послугу.
 • Якщо вартість пропозиції знижена з якої-небудь причини (поганий стан, є дефекти, товар зіпсований або поламаний) вказуйте це в описі оголошення.
 • Не пишіть ціну в назві оголошення - для цього є окреме поле.

 

Платне розміщення оголошень, платне просування оголошення та поповнення Особистого рахунку

 • На сайті доступна функція Платного розміщення оголошень, при якій користувач оплачує розміщення одного або декількох оголошень на сайті BOARD.com.ua. Оплата може здійснюватися як при розміщенні одного оголошення (поштучно), так і при покупці Пакета розміщень (включає в себе кілька оголошень). Розміщення платного оголошення не гарантує його публікацію на сайті BOARD.com.ua, якщо зміст оголошення суперечить правилам сайту і / або законодавству України.
 • Платним просуванням оголошення вважається покупка для одного або декількох оголошень додаткових функцій, які дають додаткові переваги в порівнянні зі стандартним оголошенням, таких як Топ розміщення, Виділення кольором, Підняття вгору списку і т.д. Платне просування оголошення не гарантує його публікацію на сайті BOARD.com.ua, якщо зміст оголошення суперечить правилам сайту і / або законодавству України.
 • Особистий рахунок користувача — це внутрішній рахунок користувача на сайті BOARD.com.ua, який користувач може поповнити коштами і потім використовувати ці кошти для платного розміщення оголошень і / або платного просування оголошень. Купівля товарів або сторонніх послуг на сайті BOARD.com.ua за кошти з Особистого рахунку користувача — не передбачені.
 • Кошти за платне розміщення оголошень, куплені пакети оголошень, просування оголошень і поповнення Особистого рахунку на сайті BOARD.com.ua не повертаються ніяким чином та не можуть бути виведені з сайту.

 

Оплата та повернення коштів

 1. На Веб-сайті Користувача візуально проінформують про актуальну ціну обраних Платних послуг. Усі ціни, зазначені на Веб-сайті, є цінами брутто (включаючи податок на додану вартість), що виражені в національній валюті (UAH).
 2. Платежі, які здійснені в рамках Сервісу, повинні проводитися авансом - у повному обсязі, який необхідний для замовлення цієї Платної послуги, до початку її надання - за допомогою платіжних форм, що надаються Сайтом.
 3. Надання Платної послуги має розпочатися після повного зарахування на рахунок Сайту оплати за таку Платну послугу.
 4. На власний розсуд Користувач може провести платіж, використовуючи один із доступних способів оплати відповідно до інформації, що надана в процесі вибору цієї послуги, дотримуючись платіжної інструкції на Сайті.
 5. Використання будь-якого із способів оплати вимагатиме встановлення окремих правових відносин із постачальником цієї платіжної послуги і прийняття його правил. Сайт не є стороною таких відносин і не має можливості втручатися в їх зміст або виконання. У разі виникнення проблем із оплатою користувач повинен звернутися до відповідного оператора, щоб уточнити будь-які сумніви або подати скаргу. Однак у виняткових випадках і в межах технічних і організаційних можливостей Сайт може допомогти Користувачеві прояснити проблему. Сайт не несе відповідальності за платіжні послуги, що надаються зовнішнім постачальником послуг.
 6. Щоб отримувати рахунки, користувачі повинні заповнити відповідну форму «Резвізити», яка доступна після входу в свій обліковий запис на вкладці «Особистий рахунок». Надана інформація буде підтверджена Сайтом і може бути змінена користувачем за допомогою запиту в службу підтримки Сайту. 
 7. Користувач може обрати спосіб отримання первинних облікових документів: поштою на паперових носіях або в електронному вигляді через сервіс «Вчасно». Ухвалення Правил також означає прийняття способу обміну первинними бухгалтерськими документами в розумінні чинного законодавства.
 8. Сайт, в разі наявної технічної можливості та можливості ідентифікації Користувача, може надати Користувачеві Акт прийому-передачі наданих платних послуг. Користувач зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання такого Акту підписати і направити Сайту підписаний примірник Акту, або в той же термін направити мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням причин відмови від підписання. У разі якщо в зазначений термін Користувачем не буде відправлений підписаний Акт, або мотивовану відмову від його підписання, платні послуги, надані Сайтом, вважаються прийнятими без зауважень щодо якості та строку надання.
  Акти прийому-передачі можуть бути надані користувачам, які є фізичними особами-підприємцями або юридичними особами, тільки в разі оплати, що проведена безпосередньо на Сайті на підставі рахунка-фактури без використання послуг платіжних провайдерів.
 9. У разі дострокового припинення показу Оголошення у зв'язку з його видаленням Користувачем, якщо Товар або послуга був продан або Користувач змінив тему Оголошення таким чином, що вказується інший Товар або послуга, а не та, що була позначена спочатку, плата, що стягується за розміщення цього Оголошення та пов'язаних Платних послуг за невикористаний період, не повертається.
 10. Кошти за належним чином надані послуги не підлягають поверненню.  

 

Торговий майданчик залишає за собою право на доповнення та оновлення існуючих правил.

 

ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНИХ ТОВАРІВ

Сайт www.BOARD.com.ua (далі «Сайт») є інтернет-майданчиком по розміщенню оголошень. Користувачі самостійно розміщують оголошення, вказують у них інформацію про товари, послуги, роботи та пропозиціях (далі «Товари») і несуть відповідальність за те, що запропоновані ними Товари відповідають вимогам Сайту та чинному законодавству України.

У цьому документі наводиться перелік Товарів, заборонених до продажу / пропозицією / обміну та пошуку на Сайті. Перелік може бути доповнений і змінений Адміністрацією Сайту.

Товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті:

 • Дорогоцінні і рідкоземельні метали, дорогоцінні камені, а також відходи, що містять дорогоцінні й рідкоземельні метали і дорогоцінні камені.
 • Озброєння, боєприпаси до неї, військова техніка, запасні частини, комплектуючі вироби та прилади до них, вибухові речовини, засоби підривання, пороху, всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та спеціальне обладнання для їх виробництва, спеціальне спорядження особового складу воєнізованих організацій і нормативно-технічна продукція на їх виробництво і експлуатацію.
   
 • Ракетно-космічні комплекси, системи зв'язку і управління військового призначення та нормативно-технічна документація на їх виробництво і експлуатацію.
 • Бойові отруйні речовини, засоби захисту від них і нормативно-технічна документація на їх виробництво і використання.
 • Радіоактивні речовини та ізотопи, уран та інші діляться матеріали та вироби з них.
 • Рентгенівське обладнання, прилади та обладнання з використанням радіоактивних речовин та ізотопів.
 • Результати науково-дослідних і проектних робіт, а також фундаментальних пошукових досліджень зі створення озброєння та військової техніки.
 • Шифрувальної техніка, і нормативно-технічна документація на її виробництво і використання.
 • Отрути, наркотичні засоби і психотропні речовини, їх прекурсори; речовини, що змінюють свідомість і психіку.
 • Спирт етиловий, алкогольні напої.
 • Відходи радіоактивних матеріалів.
 • Відходи вибухових речовин.
 • Товари, обіг яких порушує інтелектуальні права третіх осіб (у тому числі патенти, товарні знаки, авторські права та ін.).
 • Контрафактна або крадена продукція або майно.
  Послуги та / або робота інтимного / еротичного / сексуального характеру, а також порнографічні / еротичні матеріали, в тому числі секс-іграшки.
 • Державні нагороди України, СРСР.
 • Підроблені грошові знаки та підроблені знаки поштової оплати.
 • Радіоелектронні і спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації.
 • Іноземна валюта та інші валютні цінності, монети і банкноти України, що знаходяться в обігу (за винятком їх купівлі-продажу для нумізматичних цілей).
 • Державні посвідчення особи, знаки, перепустки, дозволи, сертифікати, проїзні документи та ліцензії, а також інші документи, що надають права або звільняють від прав / обов'язків, крім документів для цілей колекціонування з явно зазначеним вичерпаним терміном дії та / або відміткою про недійсність / анулювання , бланки для цих документів, а також послуги з їх отримання.
 • Бази даних, у тому числі що містять персональні дані, які можуть сприяти несанкціонованим розсилок.
 • Цінні папери (акції, облігації, чеки та ін.), Крім паперів для цілей колекціонування з явно зазначеним вичерпаним терміном дії та / або відміткою про недійсність / анулювання / погашенні.
 • Матеріали та послуги, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність та ділову репутацію громадян і юридичних осіб, а також містять державну, банківську, комерційну та іншу таємниці.
 • Матеріали, передані виключно віртуально і не записані на який-небудь матеріальний носій (ідеї, методи, принципи і т.д.).
 • Тютюн, тютюнові вироби, тютюнова продукція, курильні приналежності (за винятком запальничок і попільничок), у тому числі трубки, кальяни (у тому числі електронні), сигаретний папір, електронні сигарети та витратні матеріали до них.
 • Бойова зброя.
 • Людські органи і тканини, а також донорські послуги (наприклад, здам / куплю кров / сперму та ін.).
 • Екстремістські матеріали; матеріали, що закликають до масових заворушень, здійснення терористичної діяльності та екстремістської діяльності, до участі в масових публічних заходах, розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі.
 • Тварини і рослини, занесені до Червоної книги.
 • Предмети з нацистською символікою.
 • Шкури та вироби з шкур рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тварин відповідно до чинного законодавства України.
 • Ігрове обладнання, що використовується для проведення азартних ігор; лотерейне обладнання.
 • Товари / послуги, використання яких може бути спрямоване на порушення чинного законодавства України (наприклад, послуги з коригування спідометра, послуги фіктивного здійснення функцій виконавчого органу в юридичній особі та ін.).
 • Документи на транспортні засоби, державні номери на транспортні засоби.
 • Рибальські мережі, матеріали для їх виготовлення, а також послуги з їх виготовлення; електровудки; капкани.
 • Неіснуючі товари або послуги; товари / послуги, що не мають споживчої цінності.
 • Самогонні апарати, ректифікатори, ректифікаційні колони (за винятком промислових), апарати Лібіха та інше.
 • Трансцендентні послуги (чаклунство, магія, нетрадиційна медицина та ін.).
 • Послуги із заміни ліцензійного програмного забезпечення або порушення роботи встановлених правовласником засобів технічного захисту телефонів, смартфонів, ноутбуків, навігаторів, персональних комп'ютерів тощо. (В тому числі прошивка, unlock, jailbreak та ін.).
 • Послуги сурогатних матерів (пошук і пропозиція).
 • Товари та предмети, права щодо яких у користувача відсутні.
 • Колекторські і антиколекторські послуги.
 • Агітаційні матеріали, бюлетені для голосування, товари або послуги, пов'язані з реалізацією виборчих прав.
 • Послуги, роботи та матеріали, пов'язані із здійсненням військової служби та воєнізованої діяльності на території іноземних держав.
 • Облікові записи електронної пошти, соціальних мереж, блогів і форумів, систем миттєвого обміну повідомленнями (ICQ, Skype і подібне), ігор, а також інших ресурсів і сервісів (включаючи, але не обмежуючись, Steam, iTunes, Google Play).
 • Ринки і послуги з обміну валютою типу Forex (у тому числі, обладнання, консультування, навчання і т.д.).
 • Пристрої та прилади для несанкціонованого втручання в роботу або несанкціонованого використання телекомунікаційних мереж, пристроїв обліку електричної енергії, газу, водопостачання (в т. ч. пристрої, що зупиняють або спотворюють роботу лічильників).

Інші товари / послуги, обіг яких заборонений або обмежений відповідно до законодавства України.